0978715955 autobaohiem@gmail.com
Số TT Loại xe Phí bảo hiểm
I. Xe ô tô không kinh doanh vận tải (5 sản phẩm)
1 Loại xe 8 chỗ 873.400 đ
2 Loại xe 7 chỗ 873.400 đ
3 Loại xe trên 24 chỗ ngồi 2.007.500 đ
4 Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi 1.397.000 đ
5 Loại xe dưới 6 chỗ ngồi 480.700 đ
II. Xe ô tô kinh doanh vận tải (28 sản phẩm)
1 Trên 25 chỗ ngồi 5.294.300 đ
2 6 chỗ ngồi theo đăng ký 1.021.900 đ
3 Loại xe 47 chỗ ngồi theo đăng ký 5.294.300 đ
4 Loại xe 45 chỗ ngồi theo đăng ký 5.294.300 đ
5 Loại xe 35 chỗ ngồi theo đăng ký 5.294.300 đ
6 Loại xe 30 chỗ ngồi theo đăng ký 5.294.300 đ
7 Loại xe 29 chỗ ngồi theo đăng ký 5.294.300 đ
8 Loại xe 25 chỗ ngồi theo đăng ký 5.294.300 đ
9 Loại xe 24 chỗ ngồi theo đăng ký 5.095.200 đ
10 Loại xe 23 chỗ ngồi theo đăng ký 4.056.800 đ
11 Loại xe 22 chỗ ngồi theo đăng ký 3.866.500 đ
12 Loại xe 21 chỗ ngồi theo đăng ký 3.700.400 đ
13 Loại xe 20 chỗ ngồi theo đăng ký 3.510.100 đ
14 Loại xe 19 chỗ ngồi theo đăng ký 3.345.100 đ
15 Loại xe 18 chỗ ngồi theo đăng ký 3.155.900 đ
16 Loại xe 17 chỗ ngồi theo đăng ký 2.989.800 đ
17 Loại xe 16 chỗ ngồi theo đăng ký 3.359.400 đ
18 Loại xe 15 chỗ ngồi theo đăng ký 2.633.400 đ
19 Loại xe 14 chỗ ngồi theo đăng ký 2.443.100 đ
20 Loại xe 13 chỗ ngồi theo đăng ký 2.253.900 đ
21 Loại xe 12 chỗ ngồi theo đăng ký 2.004.200 đ
22 Loại xe 11 chỗ ngồi theo đăng ký 1.821.600 đ
23 Loại xe 10 chỗ ngồi theo đăng ký 1.663.200 đ
24 Loại xe 9 chỗ ngồi theo đăng ký 1.544.400 đ
25 Loại xe 8 chỗ ngồi theo đăng ký 1.378.300 đ
26 Loại xe 7 chỗ ngồi theo đăng ký 1.188.000 đ
27 6 chỗ ngồi 500.000 đ
28 Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký 831.600 đ
III. Xe ô tô chở hàng (xe tải) (5 sản phẩm)
1 Đầu kéo, rơ mooc 5.280.000 đ
2 Loại xe trên 15 tấn 3.520.000 đ
3 Loại xe trên 8 đến 15 tấn 3.020.600 đ
4 Loại xe từ 3 đến 8 tấn 1.826.000 đ
5 Loại xe dưới 3 tấn 938.300 đ
IV. Bảo hiểm xe Taxi (5 sản phẩm)
1 Xe taxi 9 chỗ 2.625.500 đ
2 Xe taxi 8 chỗ 2.343.100 đ
3 Xe taxi 7 chỗ 2.019.600 đ
4 Xe taxi 6 chỗ 1.737.200 đ
5 Xe taxi 5 chỗ 1.413.700 đ
V. Xe bán tải (1 sản phẩm)
1 Các loại xe bán tải 1.500.000 đ
VI. Xe máy (1 sản phẩm)
1 Các loại xe gắn máy 76.000 đ
Đối tác chiến lược
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây